onsdag 25. november 2015

"Leaving the Fold" - på nytt

For et par år siden skrev jeg om at jeg hadde begynt å arbeide meg gjennom boka Leaving the Fold av Marlene Winell. Såvidt jeg vet er det den beste, om ikke den eneste, selvhjelpsboka for ekskristne. (Vet du om flere, si gjerne i fra!)

Forfatteren er amerikansk, og noe av det som står i boka passer ikke til virkeligheten for kristne flest i Norge, men verktøyene kan likevel brukes. Og hvis det er slik at norske konservative kristne (også kalt fundamentalister) stadig oftere ser til USA (radioprogrammet EKKO), vil boka kanskje passe skummelt godt også her etter hvert? At frontene mellom konservativt religiøse og "alle andre" blir enda steilere og veien ut mer lukket? Jeg håper ikke det.

Jeg leste Leaving the Fold ferdig ganske snart, men nå har jeg tenkt å gjøre det jeg ikke fikk fullført i forrige runde: jobbe systematisk, for å virkelig prøve ut verktøyene i boka som skal hjelpe meg i det livet jeg lever nå.
Og jeg har tenkt å dokumentere dette arbeidet her på bloggen. Uten å bli for privat.

Apochryphile Press, 2007 (1993)


Ifølge Winell (s. 9) fins det to deler av helbredelsesprosessen som en må igjennom. 

1. Hva skjedde?
Jeg ser tilbake og samler bitene jeg hadde - informasjon om min egen historie, barndom, familie, religiøs oppdragelse og viktige hendelser i livet.

2. Hva så? 
Jeg ser framover og lager mitt eget nye puslespill - lærer å ta ansvar for mitt eget liv, aktivt se og skape en ny virkelighet for meg selv.


Flickr: Horia Varlan

Boka er oppbygd slik at grunnlaget "Hva skjedde?" kommer først, og så "Hva så?". Siden jeg har sett mye bakover allerede, vil jeg først og fremst bruke tid på de siste delene.

Noen puslespillbiter vil være og er de samme som de jeg hadde, andre er nye, men det viktige er at det er jeg som pusler. Og jeg er godt i gang!