søndag 1. april 2018

Påskemorgen

Jeg vil leve i en verden
hvor det vi arver gjennom generasjoner
og sprer mellom naboer
ikke er frykt,
hat og selviskhet
men kjærlighet,
velvilje og tillit

Og det begynner her og nå
med meg og deg
uansett hva og hvem vi tror på
på en påskemorgen.

Synne F.