søndag 6. april 2014

Jesus, avbrutt

Jeg fikk interessante spørsmål i kommentar til det forrige innlegget mitt, og kjente at det var vanskelig å svare. Tror jeg at Bibelens bøker og spesifikt fortellingene om Jesus bare er oppdiktede? Og hva bygger jeg i så fall denne troen eller overbevisningen på?

Jeg har nå lest ei bok av amerikanske Bart Ehrman, som er professor og bibelforsker med det Nye Testamentet (NT) som sitt spesialfelt. Boka fikk jeg tips om fra en amerikansk kamerat, og den heter Jesus, interrupted. Her forteller han om utviklingen av den tidlige kristendommen, kanoniseringen av NT og om en kan finne ut hva Jesus fra Nasaret egentlig gjorde, opplevde og sa. Jeg vil prøve å sammenfatte noen av poengene hans. Men først litt om mitt forhold til bibelkritikk.

Før jeg tok kristendom grunnfag på Norsk Lærerakademi (halvtårsenhet, våren 1997) ante jeg veldig lite om detaljene i den historisk-kritiske bibelforskningen. Jeg hadde nok hørt uttrykket nevnt, men da på linje med andre ting vi konservative, seriøse kristne ikke skulle rote oss bort i. Jeg hadde som barn lært at Bibelen var Guds Ord, fra "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden" (1. Mosebok) til "Vår Herre Jesu Kristi nåde være med alle!" (Joh.Åpenbaring). Alt som stod mellom de to permene var inspirert av Gud, og om ikke bøkene var skrevne med påholden penn, så hadde iallfall Gud diktert det som stod der. Han hadde bestemt hvilke bøker som skulle være med i Bibelen. Og den historisk-kritiske metoden stred på en eller annen måte mot dette.

Hva husker jeg så fra kristendom grunnfag?
Veldig lite.
Jeg kan ha lært om kronologien i bøkene, som ble skrevet i en annen rekkefølge enn de står i, at forfatteren ikke alltid var den en trodde, at det fantes bøker som av ulike grunner ikke ble med i Bibelen, at det ble satt opp en trosbekjennelse i den romerske kirken noen hundre år etter Kristi fødsel bygd på det en trodde at kristendommen gikk ut på. 
Jeg mener å huske at jeg ble litt forvirret og til og med frustrert, men at jeg som så ofte før puttet disse urolige tankene ned i en boks og lukket den.

HarperOne, 2009

Jeg kan ikke huske at jeg noen gang fikk en så grundig gjennomgang som det jeg nå har fått i Bart Ehrmans bok.
Han er pedagogisk og sammenfatter funnene fra arbeidet med NT i noen punkter:
 • det fins innholdsmessige motsetninger eller uoverenstemmelser mellom flere av bøkene i NT. Noen av disse kan en forklare eller få til å stemme ved nitid og fantasifull jobbing, andre er rett og slett umulige å få til. (Han kom med flere eksempler, for eksempel det at Jesus dør på ulike dager i Markus og Johannes-evangeliene.)
 • disse motsetningene gjaldt ikke bare små detaljer, de gjaldt også større ting og hvilket budskap forfatteren ville få fram; hvilket syn forfatteren hadde i viktige spørsmål, som:
  Døde Jesus i tvil og fortvilelse (Mark.), eller rolig og trygg (Joh.)?
  Var Jesu død et soningsoffer for synd (Markus/Pauli brev) eller ikke (Luk.)?
  Utførte Jesus tegn for å vise hvem han var (Joh.) eller nektet han å gi tegn (Matt.)?
  Må Jesu etterfølgere følge Loven for å komme inn i Riket (Matteus) eller slett ikke (Pauli brev)?
 • de fleste av bøkene i Nye Testamentet er ikke skrevet av personen man har tilegnet dem, og de fleste er sannsynligvis skrevet etter at apostlene var døde. (Dette har bibelforskerne funnet ut ved bl.a. å sammenligne skrivestil og innhold i ulike skrifter.) Noen har falsk forfatter (flere av de påståtte Pauli brev), andre har en forfatter med et vanlig fornavn, og en har regnet dem for å være apostlene (Jakob, Johannes).
 • evangeliene gir ikke en nøytral historisk framstilling av hvem Jesus var; de inneholder fortellinger som har vært overført muntlig i lengre tid før de ble skrevet ned. Dette gjør det vanskelig å vite hva Jesus egentlig sa, gjorde og opplevde. Flere av de sentrale tesene rundt Jesus representerer en senere forståelse av ham, ikke en historisk gjengivelse. (Derav tittelen på boka? Jesus, avbrutt.) - Et eksempel her: samtalen mellom Jesus og Nikodemus i Johannes-evangeliet bygger blant annet på en språkforvirring som er spesifikt gresk; de to skal ha snakket arameisk; dermed er sannsynligvis fortellingen oppdiktet.
 • det fantes mange andre evangelier, brev, "gjerninger" og åpenbaringer som var i omløp hos de første kristne. Mange av disse gjorde krav på å være skrevet av en apostel, og kan like godt være det som bøkene som til slutt ble en del av NT. Spørsmålet er da hvem som bestemte hvilke bøker som skulle være med, og hva som var kriteriene for disse beslutningene. Burde noen bøker vært med, men ble tatt ut? 
 • det fins mange ulike "grunntekster" eller versjoner av de ulike skriftene. Versjoner som er "rettet på", har tillegg, har skrivefeil. Hvordan kan en vite at en har fått oversettelsen av rett versjon?
 • i den tidlige kristne kirken ble det lagd en samling av offisielle bøker (kanon), men ikke bare det - også de sentrale kristne doktrinene kom til etter at kristendommen ble en ikke-jødisk religion om Jesus, ikke jøden Jesu religion: den lidende Messias, Kristi guddommelighet, Treenigheten og Himlen/helvete. 
Ehrman skriver at dette er fakta som blir undervist i på teologiske seminarer over hele verden, og som bibelforskere er enige om. Detaljer kan de være uenige i. Og jeg merker at jeg kan stusse over noe han skriver og ikke sluker alt rått. (Det ville han sannsynligvis applaudere.) Men jeg kjenner at jeg har fått en ny forståelse av hvor menneskelig og sammensatt Bibelen er.

Så stiller forfatteren to viktige spørsmål:
1. Hvis alle med teologisk utdanning lærer dette, hvorfor er det ukjent for folk flest og for menighetene? De kristne i kirker og forsamlinger lærer stort sett "hva Bibelen sier", ikke hvor ideene i den kommer fra. Kan det være fordi prestene og pastorene er redde for at de kristne skal miste troen? Eller fordi det blir for mye å sette seg inn i?

2. Kan en beholde troen når en kjenner til den historisk-kritiske metoden og hvordan Bibelen ble til? 
Ehrman mener "ja". Han fortsatte selv å tro på Gud og Jesus flere år etter at han lærte bibelkritikk; troen bare forandret innhold. Det var spørsmålet om det ondes problem som ble spikeren i kista for troen, senere. Han mener at det fins muligheter for å tilpasse troen sin og verdisettet sitt til et nytt bibelsyn.
For eksempel kan en se på versene i Paulus-brevene om kvinner som skal være stille og underordnet  og vite at disse kommer fra senere avskriver-innskudd og falske forfattere. Så er det en større sjanse for at den historiske Paulus tvert imot lot kvinner være lærere og apostler, og en kan velge hvem en vil "tro" på.

Jeg har alltid tenkt at dette høres rart ut. Hvordan kan en tro på den kristne guden når en ikke vet hvilken framstilling av Gud en skal tro på? Hvordan kan en se på Jesus som frelser eller forbilde når en ikke kan vite hvem han virkelig var og hva han egentlig sa? Kan en ikke bare dikte opp en ny tro eller bli inspirert av helt andre lærere?

Men det går altså an å beholde en kristen tro, og jeg skal ikke hevde noe annet. I mitt tilfelle var det derimot bare én vei ut når troen på Bibelen slo sprekker: jeg forlot troen på Gud.
Dette er visstnok en vanlig overgang fra et fundamentalistisk bibelsyn.

Agnostikeren Bart Ehrman tror fremdeles at Jesus var en historisk skikkelse, og undrer seg over andre teorier - blant annet hevdet i Skandinavia! - om det motsatte. Det skal han visstnok si mer om i en annen bok jeg har lånt: Did Jesus exist?

7 kommentarer:

 1. Hei!
  Meg igjen. Fint innlegg. Har du tenkt å lese den andre boka hans også som du har lånt? Og skrive om hans og dine tanker omkring temaet om Jesus har levd? Står det mer utfyllende i den boka du nå har lest om de punktene du/han nevner? Og står det litt mer detaljert om den historisk kritiske bibelforskningen? Skriver Bart Ehrman om hvordan hans personlige tro var, ble endret og endte opp med? Og du vet ikke om den tilfeldigvis er oversatt til norsk, hehe..? Når det gjelder de punktene han har sammenfattet, er jeg enig i at de kan heller ikke slukes helt rått. For eksempel tenker jeg at man må kunne akseptere litt forskjeller og motsetninger ettersom skriftene ikke er skrevet ned rett etter de muligens skal ha skjedd (men er enig i at noen motsetninger er merkelige, blant annet et par av de Bart Ehrman nevner, og kan for eksempel nevne et annet: "Smal sti" eller "mange rom i Guds hus"). Mener også at man kanskje ikke kan sluke all historisk kritisk bibelforskning rått heller. For eksempel skulle man tro at det er vanskelig å vite to tusen år etter hvem som har skrevet hva kun ved å sammenlikne skriftene.. Interessante spørsmål han stiller. Føler at kirken og mange kristne ikke snakker åpent om historisk kritisk bibelforskning, og at de mener at man må tro på, om ikke alt, så det meste som står i bibelen. Men de kan ikke selv VITE hva som er den virkelige sannheten. Kanskje noen folk hadde mistet troa, men kanskje det motsatte også hadde skjedd om en hadde vært litt mer åpen for at ting kan være annerledes enn det ser ut til utfra bibelen. Uansett livssyn må en "flikke på"/tolke/forkaste bibelen med en grunn til grunne. Merker at både før da jeg definitivt ville regnet meg som kristen (selv om jeg aldri har vært fundamentalistisk av meg), og nå når jeg ikke vet hvilken av "båsene" "kristen", "åndelig/spirituell men ikke religiøs", "agnostiker", "åpen", "tvilende", "søkende", "ikke riktig vet hva jeg vil/kan/ønsker å tro", kan og kunne jeg bli litt provosert av kristne som mener at de eier hele sannheten utfra bibelen og som mener at hele bibelen er Guds ord. Har alltid (eller siden jeg begynte å "tenke selv" på dette) ment at bibelen er skrevet av mennesker for mennesker, og man kan ikke vite at alt er rett i den. Er sikkert mange menneskelige meninger og synsinger der. Når noe blir overlevert muntlig i lang tid, må man regne med at noen fjær kan bli til noen høns. Men det betyr ikke nødvendigvis at fjæra er oppdiktet og usann. Selv om du skrev et fint innlegg, vet jeg ikke om jeg ble så mye klokere på hva jeg skal mene om Jesus. Har vanskelig for å bortforklare hele greia, og liker å ha logiske grunner for ting, men det er så mye problematisk i bibelen (også i de fire evangeliene om Jesus). Men hvor mye "flikking" skal man kunne tillate.. Når det gjelder tvil, er ikke "tvil" og "å ha problemer med" nødvendigvis det samme. Det ene kan jo føre til det andre. Men det er irrelevant hva jeg tror og ønsker å tro/ikke tro på. Det er hvordan det hele er som er det interessante, noe man antagelig ikke vil finne ut av her uansett. Derfor er det hva som er mest logisk og sannsynlig som blir det interessante. Når det gjelder dine kommentarer på Gud som menneske, mener du for eksempel Tor og Odin, Atene og Zevs for eksempel? Og når det gjelder profetiene i GT, så har jeg ikke lest alle/alt der. Men utfra de fire evangeliene om Jesus i NT, som jeg har lest nokså nylig, har det virket som om en del ting og en del av dem litt spissfindige ting stemmer. Men bør kanskje lese profetiene i GT også. Disse kommentarene mine har visst en tendens til å bli mye lengre enn jeg tror.. hehe..jaja.

  SvarSlett
 2. Her var det masse! Hva skal jeg svare på først?:)
  Det letteste er jo: fins Ehrman på norsk? I bibliotekbasen Bibsys (norske fagbibliotek) finner jeg ei oversatt bok, nemlig Jesus feilitert (Misquoting Jesus. http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=061702374&kid=biblio). Altså ingen av de to jeg har lånt. Men jeg leste en kommentar et sted her på nettet om at Ehrman gjentar seg selv en del, slik at en får overlapping fra bok til bok. Så tipper at jeg vil ha fått et ganske godt bilde av teoriene hans - og moderne bibelkritikk - etter å ha lest de to bøkene.
  Og ja, det jeg skriver er bare kort sammenfatning av alle eksemplene Ehrman kommer med av f.eks. motsetninger i evangeliene. Han skriver lite om sin personlige reise fra tro til ikke-tro (noe jeg kanskje savner, men det fins andre som har skrevet mer om dette.)
  - Svarer mer senere.

  SvarSlett
 3. Likte kommentaren din: "Når noe blir overlevert muntlig i lang tid, må man regne med at noen fjær kan bli til noen høns. Men det betyr ikke nødvendigvis at fjæra er oppdiktet og usann." Det tror jeg er et viktig poeng. At det sannsynligvis er en kjerne av sannhet i fortellingene om Jesus.
  For å ta dette med profetier: Jesus vokste sannsynligvis opp i Nasaret, der er evangeliene enige. Men Lukas og Matteus, som skriver om Jesu fødsel, har skrevet inn at han ble født i Betlehem - kanskje for å understreke at han er kongen Israel ventet på fra profetien i Mika 5,1. Så er spørsmålet: ble han født i Betlehem? Eller diktet de det opp ("flikket det til") for at profetien skulle bli oppfylt? Det er ett av eksemplene Ehrman forteller om.
  En mer åpenlyst tvilsom synliggjøring som både Matteus og Lukas bruker er stamtavlene, som går fra Josefs side av slekten og tilbake til Abraham (og Lukas helt tilbake til Adam) - og altså legger opp til at Josef var Jesu fysiske far. Noe som utelukker det andre de hevder, at Maria fødte Jesus som jomfru etter et besøk av Den Hellige Ånd. De to stamtavlene stemmer heller ikke innbyrdes.

  SvarSlett
 4. Har du leste dette på nettet?

  VÅRT LAND
  – onsdag 16. april 2014
  side
  26
  Takker ‘sjefsateist’
  for troen
  http://www.vl.no/eavis/pdf/VL-20140416.PDF
  Jeg tenker at du kanskje har interessert i å lese dette, siden du er engasjert av tro og tvil.
  God påske.
  Trygve Omland

  SvarSlett
 5. Takk for tips! Jeg har nok lest noe om denne presten før, men dette var en mer utfyllende og veldig interessant artikkel. God påske til deg også!

  SvarSlett
 6. Jeg kan legge til at jeg nå har lest "Did Jesus exist?" av Ehrman. Her skriver han om kildekritikk generelt og om kildekritikk som kan si noe om Jesus var en historisk person. Det var også interessant lesning, men jeg hengte meg opp i særlig ett argument han hadde om en ikke-bibelsk kilde, hvor det var snakk om en kirkefar som *henviste* til en kilde som fortalte om hvordan evangeliene ble til (beklager manglende henvisning). Den påståtte kilden har vi ingen kopier av. Så denne kirkefaren kan jo godt ha funnet dette opp? Ellers virker det som om evangeliene blir Ehrmans viktigste kilder, og etter at jeg leste den første boka som trekker evangelienes historiske korrekthet i tvil:) blir jeg litt skeptisk. MEN det er fremdeles rart å skulle tenke seg at en religion med antatt uavhengige troskilder fra noen tiår etter at personen skal ha dødd skal ha oppstått rundt en fullstendig oppdiktet person. Så jeg personlig antar fremdeles at Jesus levde.

  SvarSlett
 7. Jeg leste forresten notatene mine fra kristendom grunnfag i påsken, og det var spennende. Flere ting jeg kunne nevnt her, men generelt var nok bibelskolen opptatt av at troen vår på bibelen ikke skulle bli ødelagt av den introduksjonen til den historisk-kritiske metoden, så de kom med motargumenter. Men det verste motargumentet jeg har lest er dette: motsetningene i bibelens bøker er et godt argument for at det er Gud som har skrevet eller inspirert dem; mennesker ville ha rettet dette opp. (!!!)
  En Gud som har oversikt over alt og kan alt burde vel kunne klare å lage et logisk sett akseptabelt skrift?

  SvarSlett

Her kan du skrive inn en kommentar! Kommentarene blir moderert før publisering. NB: hvis du skal logge deg på en konto når du sender kommentaren, 1) logg på før du skriver eller 2) kopiér kommentarteksten før pålogging. Det hender dessverre at teksten ellers forsvinner. Og det vil vi jo ikke?